V Centru kulinarike in turizma KULT316 smo gostili kulinarični posvet Hrana – pot do zdrave prihodnosti. Priznani kuharski mojstri (Janez Bratovž, Matej Tomažič, Tomaž Bolka, Grega Repovž in Borut Jovan) so spregovorili o vlogi lokalno pridelane hrane pri zagotavljanju okusnih in zdravih obrokov v vrtcih, šolah in drugih javnih prehranskih obratih. Spregovorili so tudi o svoji kuharski filozofiji in pobudi za izvzetje živil iz sistema javnega naročanja, ki sta jo uvodoma predstavila evropski poslanec dr. Igor Šoltes in Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano dr. Jože Podgoršek. Kuharji so gostom tudi v praksi prikazali, kako iz lokalno in sezonsko pridelanih surovin ter hrane pripraviti zdrave in okusne obroke v skladu s standardi o javnem zdravju ter finančnih in drugih omejitvah, ki veljajo za pripravo obrokov v vrtcih, šolah in drugih sorodnih ustanovah.