RAČUNALNIŠKA UČILNICARačunalniška učilnica je primerna za izvajanje raznih izobraževanj, seminarjev in delavnic. Sodobna računalniška oprema zagotavlja gostom učinkovito izvedbo dogodkov, študentom in dijakom Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana pa kvalitetno izobraževanje.

KAPACITETE
32 oseb

TEHNIČNA OPREMA
prenosniki, projektor, projekcijsko platno, WI-FI

NAJEM UČILNICE
tomaz.leben@bic-lj.si

Dostopnost